Kontakt

Postadress

Tegelbruksvägen 12
291 36 Kristianstad

Kristianstad

Tegelbruksvägen 12
291 36 Kristianstad

044-21 51 00
kristianstad@telepass.se

Lund

Skiffervägen 19C
224 78 Lund

Färdtjänst: 046-77 20 10
Skola: 046-77 12 01

lund@telepass.se

Sävsjö

didde@telepass.se

Helsingborg

Östra Sandgatan 1
252 27 Helsingborg

042-19 48 48
helsingborg@telepass.se

Olofström

0454-919 19
olofstrom@telepass.se

Vaggeryd

Anita@telepass.se

Ystad

Södra Koboltgatan 9
271 39 Ystad

0411-56 22 22
ystad@telepass.se

Karlskrona

0455-12222
blekinge@telepass.se

Vi är Telepass

Kristianstad

Micke Mårtensson

Enhetschef

044-12 21 21
micke@telepass.se

Juha Holm

Trafikledare

044-21 51 00
juha@telepass.se

Kim Nilsson

Fordonsansvarig

044-28 92 88
kim@telepass.se

Jennie Jonasson

Trafikledare

044-12 21 21
jennie@telepass.se

Richard Kadar

Bussansvarig

044-12 21 21 
richard@c4transport.se

Ystad

Mattias Olsson

Enhetschef

0411-56 22 22
Mattias@telepass.se

Onni Andersson

Verkstadsansvarig

0700-828078

onni@telepass.se

Håkan Nilsson

Driftsledare

0411-56 22 22
hakan@telepass.se

Oliver Svärd

Verkstad

0700-828162

oliver@telepass.se

Jenny Håkansson

Administratör & skolskjutsansvarig

0411-170 90
jenny@telepass.se

Tilda Cappelin

Administratör & ansvarig för beställningstrafik

0411-170 90
tilda@sydbussse

Helsingborg

Peter Mitrovic

Verkstad

0768- 44 65 30
peter@telepass.se

Jan Franck

Fordonsansvarig

0768- 44 65 25
jan@telepass.se

Ashraf Mohammadian

Administration

0739-423 063
Ashraf@telepass.se

Lund

Walle Ghouse

Enhetschef

046-77 20 10
walle@telepass.se

Amir Naderi

Fordonsansvarig

0739-423044
amir@telepass.se

Nurten Demirsoy

Driftsledare skolskjuts

046-77 12 01
nurten@telepass.se

Blekinge

Maria Markengrand

Driftsledare Blekingetrafiken

0455-12 222
maria@telepass.se

Erika Andersson

Driftsledare Olofström

0454-91 919
erika@telepass.se

Småland

Didde Johansson

Driftsledare Sävsjö

0739-42 30 31
didde@telepass.se

Anita Davidsson

Driftsledare Vaggeryd

0739-42 30 32 
anita@telepass.se

Ledning & administration

Otto Svensson

0707-26 20 00
otto@telepass.se

Oscar Payter

KMA-Samordnare

044-12 21 21
oscar@telepass.se

Anders Ekelund

VD

Matilda Ivarsson

Ekonomiassistent

073-942 30 21
matilda@telepass.se

Jenny Håkansson

Kundtjänstansvarig

0411-56 22 22
jenny@telepass.se

Henrik Andersson

Kvalitets- & miljöansvarig