Hållbarhet

Kvalitetspolicy

Organisationen ska bedriva en kvalitetssäkrad och långsiktig verksamhet som uppfyller kundens krav, behov och förväntningar.

Organisationen ska i utförandet av tjänster tillse att den enskilde brukaren (resenären) samt slutkunden vid godstransporter är i fokus och leverera en kvalitetssäkrad transporttjänst. Målsättningen ska vara att varje enskild resa ska utföras med samma höga kvalitet.

Kontinuerligt förbättringsarbete ska genomsyra hela organisationen och bidra till måluppfyllelse och kvalitetsutveckling i verksamheten. Ledningens uppgift är att skapa delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare i organisationen.

Läs kvalitetspolicyn i sin helhet (.pdf)

 

Miljöpolicy

Organisationen ska bedriva en långsiktig och miljömedveten verksamhet som uppfyller kunders, beställares och samhällets krav.

Långsiktig och miljömedveten verksamhet står för att bolaget genom ett väl förankrat miljöledningssystem och ständiga miljöförbättringar producerar en tjänst som väljer de mest hållbara miljöalternativen.

Att uppfylla kunders, beställares och samhällets behov och förväntningar innebär att bolagets miljöförbättringar uppfyller omvärldens krav/förväntningar på miljömedvetenhet och kvalité på levererad tjänst och som bidrar till våra kunders förbättringar av sin egen totala miljöpåverkan.

Läs miljöpolicyn i sin helhet (.pdf)

 

Certifikat

Ovanstående policies är antagna av ledningen 2019-04-01 och kommuniceras till samtliga intressenter via bolagets hemsida.

Telepass ledningssystem är ISO Certifierat inom miljö kvalitet och arbetsmiljö i syfte att leverera en tjänst som är utöver det vanliga.

Kvalitet

Miljö

Arbetsmiljö