Transport

Nytänkande persontransporter

Telepass utför idag persontransporter i form av Serviceresor, Skolskjuts och beställningstrafik. Serviceresor och skolskjuts utförs i samarbete med bland annat Skånetrafiken, Jönköpings länstrafik och ett antal Skånska kommuner. Beställningstrafik med bussar och bilar utförs under varumärket Sydbuss. År 2019/2020 uppgår fordonsflottan till cirka 300 enheter.

För dig med funktionsnedsättning och särskilda behov som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken kan Serviceresa vara ett alternativ. Serviceresa är ett samlingsnamn för främst Sjukresor och Färdtjänst och en del andra restyper. Tillstånd för att få lov att resa med Serviceresor beviljas av handläggare på Regioner eller kommuner. Resorna i Skåne beställs via Skånetrafikens beställningscentral. För mer info om Sjukresor och Färdtjänst kontakta din kommun.

Serviceresor

Elever i grundskola eller grundsärskola har rätt till skolskjuts vid behov med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts. Skolskjutsar och särskild skolskjuts utförs av Telepass bland annat i Helsingborg, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Kristianstads kommuner.

Skolskjuts

Med lång erfarenhet av beställningstrafik samverkar vi alltid med dig som beställare. Inga resor är för små eller stora. En kort tripp till skolan eller shoppingresa ner till Europa? Vi har transport för dina behov – passagerarbuss, transferbuss, linjebuss, minibuss m.m. Gruppen Telepass, Sydbuss & C4 Transport möjliggör alla typer av nationella och internationella transporter. För mer info om våra resor och beställningstrafik besök gärna www.sydbuss.se.

Beställningstrafik