Transport

Nytänkande persontransporter

Telepass utför idag persontransporter i form av Serviceresor, Skolskjuts och beställningstrafik. Serviceresor och skolskjuts utförs i samarbete med bland annat Skånetrafiken, Jönköpings länstrafik och ett antal Skånska kommuner. Beställningstrafik med bussar och bilar utförs under varumärket Sydbuss. År 2019/2020 uppgår fordonsflottan till cirka 300 enheter.

Serviceresor

För dig med funktionsnedsättning och särskilda behov som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken kan Serviceresa vara ett alternativ. Serviceresa är ett samlingsnamn för främst Sjukresor och Färdtjänst och en del andra restyper. Tillstånd för att få lov att resa med Serviceresor beviljas av handläggare på Regioner eller kommuner. Resorna i Skåne beställs via Skånetrafikens beställningscentral. För mer info om Sjukresor och Färdtjänst kontakta din kommun.

Serviceresor

Skolskjuts

Elever kan via kommunen beviljas skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter. Telepass har avtal om skolskjuts och särskild skolskjuts med bland annat följande kommuner: Helsingborg, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Kristianstad.

Läs mer om resor med skolskjuts i din kommun

Skolskjuts med Telepass

Beställningstrafik

Med lång erfarenhet av beställningstrafik samverkar vi alltid med dig som beställare. Inga resor är för små eller stora. En kort tripp till skolan eller shoppingresa ner till Europa? Vi har transport för dina behov – passagerarbuss, transferbuss, linjebuss, minibuss m.m. Gruppen Telepass & Sydbuss möjliggör alla typer av nationella och internationella transporter. För mer info om våra resor och beställningstrafik besök gärna www.sydbuss.se.

Beställningstrafik hos Telepass