Om oss

Vår verksamhet

Telepass affärsidé är att bedriva effektiva persontransporter med kunden i fokus. Verksamheten startade 2011 och har huvudfokus på ett för samhället mycket viktigt område: att utföra persontransporter åt samhället; färdtjänst, sjukresor, skolresor och skolskjuts.

Serviceresor utförs i form av färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd kollektivtrafik åt Skånetrafiken och Jönköpings länstrafik. Skolskjutsar, särskild skolskjuts och mattransporter till skolor och omsorg utförs i Helsingborg, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Kristianstads kommuner (2019). År 2019 tillkom varumärket Sydbuss i organisationen och därmed ytterligare en transportkategori beställningstrafik.

Ledorden i vår verksamhet är Trygghet, Säkerhet, Långsiktighet, Ömsesidigt förtroende samt ständiga förbättringar. Med dessa ledord skapar vi motiverad personal, genomarbetade rutiner och ansvar för helheten.

Telepass huvudkontor finns på Tegelbruksvägen i Kristianstad och driftsenheter i Ystad, Trelleborg, Helsingborg, Lund, Småland Blekinge. Verksamheten inkluderar varumärket Sydbuss 

Telepass AB och övriga företag i organisationen bedriver kvalitetssäkrad verksamhet i ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018 

Omfattningen av ledningssystemet finns tillgänglig för intressenter vid förfrågan via mail till info@telepass.se