Skolskjuts Kristianstad

Skolskjuts Kristianstad

 

Vårt uppdrag i Kristianstad kommun består av stickskjuts och skolskjuts för växelvis boende för grundskoleelever i kommunen.  Skolskjutsen innebär att eleverna åker schemalagda resor mellan hem och skola. Resorna sker ofta genom samplanering för att vara så miljövänliga och resurseffektiva som möjligt.

Kundtjänst

Vår kundtjänst i Kristianstad är tillgänglig för frågor, synpunkter och information. Vår kundtjänst är bemannad vardagar mellan kl 06:30 och 17:00. För ej akuta ärenden i första hand via mail på kristianstad@telepass.se och annars via telefon 044-12 21 21.

Mellan 07:00 och 09:00 på morgonen är den tiden vi har mest inkommande samtal gällande avbokningar och annat och då kan det uppstå viss väntetid på telefonen. Efter kl. 09 har vi mycket sällan väntetid.

Beställningar

Beställning eller ändring av resa ska göras senast 5 arbetsdagar före den önskade resdagen. Beställningar och ändringar görs av kommunens behöriga beställare. Kontakta Er skola vid frågor om detta.

Avbokningar

Avbokning av beställda resor på grund av exempelvis sjukdom ska göras så fort man vet att eleven inte ska resa. Avbokning av beställda resor görs direkt av vårdnadshavare eller skolpersonal. Avbokning kan göras på följande sätt:

  1. Via vår APP – DRIP Traveller
  2. Via sms till telefonnummer: 073-0636500
  3. Via Telepass kundtjänst: 044-12 21 21 (vardagar 06:30-17)

Läs mer om vår APP längre ner på denna sida!

Restid

Den maximala restiden regleras av avtalet vi har med kommunen – det är alltså din kommun som avgör hur lång tid en resa får ta. Vi strävar efter att leverera så hållbara resor som möjligt, sett både ur ett miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan innebära längre restid för vissa elever men får inte vara längre än 60 minuter vilket är avtalat med kommunen.

Oanmäld avbokning – BOM

Om resenären inte finns på plats vid avtalad tid, kommer föraren försöka att kontakta resenären eller anhörig och sedan åkare vidare. Viktigt att uppdaterade kontaktuppgifter finns meddelade. Vid upprepade BOM-körningar kommer skolan/transportenheten kontaktas.

Kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättringar av uppdraget. Vi värdesätter att våra resenärer och anhöriga hör av sig till oss och med synpunkter och det är en mycket viktig del av vårt förbättringsarbete.

Vill du lämna synpunkter eller rapportera avvikelser gör du detta genom att skicka ett mejl till kristianstad@telepass.se med så mycket uppgifter som möjligt.

 

APP För Skolskjuts – DRIP Traveller

För att se Era planerade resor med Telepass finns i Appen Drip Traveller.

I appen kan ni bland annat se vilka tider som är planerade för era resor samt avboka redan beställda resor.

Cirka 15 minuter innan planerad avgångstid kan Ni även se i Appen var bilen befinner sig.

För att kunna använda appen behöver Ni ett konto för inloggning till era resor. Konto skaffar ni vid första inloggning. Behöver ni hjälp med detta kontakta vår kundtjänst på 044-12 21 21.

Appen finns för nedladdning i playbutiken för Android och i appstore för Iphone. Ni når även webbappen för er webbläsare i telefon eller dator (Safari eller motsvarande) via adressen:

https://telepass.dripbydrt.com/traveller-app/register

I Playbutiken eller Appstore heter appen "DRIP Traveller Telepass"

Detaljerade instruktioner för användandet av appen finns i bifogad PDF.