100% Eldrift

Postat: 18-08-2016


I vårt skoluppdrag i Helsingborg har vi från och med höstterminen 2016 en E-Golf i trafik som drivs med 100% el. Leverantör är Bilcentrum i Kristianstad. E-golfen är ett steg på vägen i vårt miljöförbättringsarbete och arbete för minskad miljöpåverkan.