Högt betyg för Telepass i Lund

Postat: 23-10-2023


Lunds kommun sticker ut när det gäller nöjda resenärer inom färdtjänsten, där Telepass, som är en del av Nobina står som leverantör. Det visar Svensk Kollektivtrafiks löpande kvalitetsundersökning, ANBARO. Kundnöjdheten i bemötande låg på 99 procent i den senaste mätningen.

Lund rankas på andra plats av ca 25 kommuner och regioner när det kommer till bemötande och har haft goda resultat sedan Telepass tog över färdtjänsten för ett tidsbegränsat uppdrag 2021. I oktober 2022 inledde Telepass ett fyraårigt avtal med Lunds kommun.

Genom att endast utföra upphandlad trafik har Telepass en lång erfarenhet och kunskap om resenärernas specifika behov samt ett starkt fokus på bemötande och kundupplevelsen.

Anders Ekelund som är vd för Telepass kommenterar resultatet av undersökningen;

Det är glädjande att vi har så många nöjda resenärer, också en bekräftelse på att vi gör rätt. Ett bra bemötande är en central del i vårt uppdrag. Vi kör människor som många gånger inte har möjlighet att resa på annat sätt. Det kräver ett omsorgsfullt bemötande som skapar förtroende och trygghet.

 

Om Anbaro

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. De tillfrågas om
beställning och bemötande, samt om intryck av resan. Intervjuer genomförs dagligen, året runt.