Telepass blir ny leverantör av färdtjänst i Malmö Stad

Postat: 20-10-2023


Nu står det klart att Telepass, som är en del av Nobina fått förtroendet att leverera färdtjänstresor i Malmö Stad med start den 1 april 2024. Upphandlingen, som tilldelades i september 2023, innebär ett nytt samarbete mellan Telepass och Malmö Stad.

Telepass kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa bekväma och pålitliga resor för Malmöborna. Avtalet sträcker sig två år framåt med möjliga optioner som kan förlängas upp till 24 månader.

– Vi är glada över förtroendet från Malmö Stad och ser fram emot att arbeta tillsammans för att förse Malmöborna med pålitliga och omsorgsfulla färdtjänstresor. Samtidigt välkomnar vi att Malmö Stad har valt att säkerställa kapacitet som uteslutande är till för färdtjänsten. I ett läge med förarbrist och stora kostnadsutmaningar är det viktigt att inte skapa risk för att förare väljer andra resor, säger Anders Ekelund, vd för Telepass.

Med färdtjänst fokus

Telepass kommer att leverera dedikerade fordon inom paket 1, där majoriteten av resorna är schemalagda. Telepass arbetar i huvudsak med upphandlad trafik och har sedan många år varit leverantörer till Skånetrafiken och andra närliggande kommuner. Man har därmed både lokalkännedom och den kunskap som krävs för att möta färdtjänstresenärernas behov.

För att möta miljökraven och minska miljöpåverkan kommer Telepass att köra med fossilfria fordon och övergår under avtalstiden helt till 100% elfordon.