Här är hälften av förarna kvinnor

Postat: 30-01-2024


Länge har branschen präglats av störst andel manliga förare, men det finns tecken på förändring, där fler kvinnor söker sig till yrket som omsorgsförare. Telepass sticker ut i den positiva utvecklingen och arbetar aktivt för att locka fler kvinnliga förare. I Höganäs kommun, där Telepass levererat färdtjänst sedan oktober 2023, är hälften av alla förare kvinnor. En av dem är Anna Lundh som har flera års erfarenhet som omsorgsförare.

Anna Lundh, förare på Telepass. Foto: Höganäs kommun

Med fler kvinnliga omsorgsförare kommer fler fördelar. En mångfald bland förarna möjliggör en dynamisk och representativ arbetsplats. Olika perspektiv och kompetenser berikar också branschen som helhet. Detta gynnar inte bara arbetsmiljön, utan ökar även kvaliteten på omsorgsresorna, genom att de bättre kan anpassas till resenärernas individuella behov och önskemål.

Anna Lundh är anställd förare hos Telepass och har kört färdtjänst i Höganäs sedan uppstarten, hösten 2023. Hon har tidigare erfarenhet av att köra taxi och har arbetat med att köra serviceresor i Skånetrafiken i fem år. Anna tror på en balans mellan kvinnliga och manliga förare. Hon menar att det är viktigt inte minst för att möta resenärernas behov, men också för att trivas på jobbet med sina kollegor.

– Jag får mycket positiv respons från resenärerna, att jag har ett mjukt och lugnt körsätt. Det uppskattas. Även det sociala engagemanget, att man är lyhörd, det är viktigt. Vissa resenärer kanske inte möter så många andra människor under dagen.

Anna tycker att det finns flera fördelar med yrket och berättar att hon känner att hon har ett viktigt jobb där hon får vara med och bidra till samhället. Hon lyfter också fram det egna ansvaret och att det är ett relativt fritt och flexibelt arbete.

– I Höganäs har det främst varit män som kört tidigare. Det är roligt att man får en sådan positiv respons från resenärerna. Många kvinnliga resenärer känner också en större trygghet i mötet med en kvinnlig förare, berättar Anna.

Anna tror att det finns en del fördomar, som gör att kvinnor inte väljer yrket.

– Vissa kanske tror att kvinnor inte kan eller orkar jobba med detta, att man behöver vara extra stark, vilket är en fördom. Det är klart att det är en fördel att röra på sig och må fysiskt bra, då det är ett ganska stillasittande jobb. Men mest handlar jobbet om att man är en ansvarsfull person med intresset och viljan att hjälpa människor i vardagen.

Att Anna valt rätt jobb råder ingen tvekan om, hon beskriver att hon vuxit som person under åren i yrket.

– Ett plus med mitt jobb är att jag får se och uppleva Skåne, samtidigt som jag jobbar. Skåne är fantastiskt, många platser hade jag aldrig fått se om jag arbetat med något annat, avslutar Anna.

 

Är du intresserad av att arbeta som förare hos Telepass? Läs mer här!