Förnyat förtroende hos Skånetrafiken

Postat: 22-04-2016


Telepass tilldelades 26 fordon i Skånetrafikens upphandling om serviceresor. Uppdraget tilldelades baserat på full poäng i kvalitetsbedömningen och har trafikstart i februari 2017.