Telepass får nya ägare i Nobina/Samtrans

Postat: 06-05-2021


Telepass AB har tecknat avtal med Nobina AB och dotterbolaget Samtrans Omsorgsresor AB som innebär att Nobina AB förvärvar samtliga aktier i Telepass.

Telepass blir ett fristående dotterbolag i koncernen och nuvarande ägare Otto och Staffan kommer fortsatt att leda företaget. Verksamheten kommer att drivas på samma sätt som idag och vi kommer att ta vara på de positiva verktyg som finns i organisationen.

Telepass målsättning är att fortsätta att utvecklas som marknadsledande på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och tillsammans med Nobina/Samtrans kan vi kombinera våra styrkor, både inom särskild kollektivtrafik och busstrafik. Möjligheterna blir stora för Telepass att utveckla verksamheten positivt och framåt för både kunder, personal och samhället.

Nobina AB är nordens största kollektivtrafikföretag med cirka 12 000 anställda i koncernen. Telepass kommer att ingå i en organisation med fokus på särskild kollektivtrafik tillsammans med Samtrans Omsorgsresor AB som är helägt dotterbolag i Nobinakoncernen. I organisationen finns också Göteborgs Buss AB.

Köpet, som bl.a. är villkorat av ett godkännande från Konkurrensverket, förväntas slutföras den 1 juli 2021.

För ytterligare information kontakta:
Otto Svensson, Telepass AB otto@telepass.se, 0707-262000
Staffan Einarsson, Telepass AB, staffan@telepass.se, 0708-965171
Tomas Hansson, vd Samtrans Omsorgsresor AB, tomas.hansson@samtrans.se, 0729-670080